مادام کیکی عزیز تمام هزینه های حاصل از این دوره صرف امور خیریه خواهد شد.

اگر مایل به پرداخت مبلغ بیشتری هستید، مبلغ مورد نظر خود را به این شماره کارت ارسال کنید.

6037997528807424

به نام سارا سرگزی

رسید را به شماره واتساپ  09395477192 ارسال کنید.