آموزش بازاریابی و فروش شیرینی‌های عید

فروش شیرینی خانگی در ایام عید نوروز به شدت افزایش پیدا می‌کند. شیرینی‌های خانگی در مناسبت‌های مهم ایرانیان مانند عیدها،…

12
600,000 تومان