دوره های حضوری فعال :

1- ورکشاپ خامه و اسکالپچر 

2- ورک شاپ فوندانت پیشرفته

 

شرایط برگزاری :

  • 20 روز بعد از پرداخت هزینه ورک شاپ شروع می شود.
  • اولویت با شهرهایی که تقاضای بیشتری دارند .

با تکمیل فرم زیر ما با شما تماس میگیریم و جهت برگزاری دوره هماهنگ خواهیم کرد.

تصاویر دوره های حضوری در اهواز

تصاویر دوره های حضوری در کرمان

تصاویر دوره های حضوری در تهران

تصاویر دوره های حضوری در شیراز

تصاویر دوره های حضوری در بندر عباس

دوره های حضوری در لار، گراش و خنج

دوره های حضوری در اردبیل

دوره های حضوری در مشهد

تصاویر دوره های خصوصی

ویدیوی دوره های حضوری